Asbest afvoeren

Tot ver in de jaren ’80 werd asbest veel gebruikt als bouwmateriaal in onder andere gebouwen en huizen. Veel vormen van asbest mogen in Nederland alleen verwijderd worden door een erkende asbestverwijderaar. Asbesthoudend afval behoort tot de categorie ‘gevaarlijke stoffen’; het mag na verwijdering alleen op speciale stortplaatsen gestort of door vergunde bedrijven gereinigd worden.

Voorbeelden waar je asbest kunt aantreffen zijn:

  • asbest in grond;
  • asbest in puin/verhardingsmateriaal;
  • asbest in (golf)platen.

U wilt asbest afvoeren?

Asbest wordt vaak aangetroffen in en rondom gebouwen en wegen. Asbesthoudend puin/grond mag je niet zomaar afvoeren. Nadat het asbesthoudend afval is verwijderd door een specialist, kunt u het afval bij DBG aanbieden.

DBG bouw- en reststoffen accepteert:

  • asbesthoudende grond;
  • asbesthoudend puin;
  • asbesthoudende verhardingsmaterialen;
  • asbestverontreinigd bouw- en sloopafval.

DBG bouw- en reststoffen kan voor u vaststellen of de partij hergebruikt c.q. gereinigd kan worden. Mocht uw partij geschikt zijn voor hergebruik/reiniging, dan zoeken wij naar een geschikte bestemming. Het kan zijn dat hergebruik niet direct mogelijk is. Uw asbestafval wordt dan gereinigd of gestort.

DBG bouw- en reststoffen is gecertificeerd voor het accepteren en verwerken van asbesthoudend afval. Neem voor het afvoeren van asbest contact met ons op.