Verontreinigde veegzand en kolkenzand

RKGV is de verzamelnaam voor riolenslib, kolkenslib, gemalenslib en veegzand. Vaak is dit slib of zand verontreinigd.

Het zand en slib komt vrij bij bijvoorbeeld:

  • het legen van kolken en riolen;
  • het vegen van wegen, fietspaden en parkeerterreinen;
  • het leegzuigen van pompkelders;
  • slib dat van gemalen af komt.

U wilt veegzand of kolkenslib afvoeren?

Bij het afvoeren van RKGV moet de partij eerst worden onderzocht op de mate van vervuiling. De mate van vervuiling bepaalt de verontreinigingsklasse.

DBG bouw- en reststoffen is gecertificeerd voor het accepteren en verwerken van riolenslib, kolkenslib, gemalenslib en veegzand . Wij accepteren het op onze locaties in Drachten en Groningen.

Neem voor het afvoeren van RKGV-afval contact met ons op.