DBG automatiseert alle processen

DBG investeert in duurzaamheid! Alle administratieve verwerkingsactiviteiten die behoren bij de inzameling, reiniging en verwerking van afvalstromen tot herbruikbare grond- en bouwstoffen, worden binnenkort geautomatiseerd en gedigitaliseerd met PB4all van PieterBas Automatisering. De manier waarop PieterBas de afvalstromen automatiseert, past goed bij de bedrijfsvoering van DBG bouw- en reststoffen.

Centrale administratie

DBG bouw- en reststoffen verzet werk op drie verschillende locaties: Drachten, Groningen en Nij Beets. Alle weegbruggen op deze locaties worden geautomatiseerd en gekoppeld aan een centrale administratie. Direct na het wegen wordt het gewicht doorgeschoten naar deze centrale administratie, waardoor er makkelijk en snel kan worden gefactureerd.

Met dezelfde mensen meer werk verzetten

Een groot deel van de logistieke processen wordt geautomatiseerd waarmee een aanzienlijk deel van de handmatige werkzaamheden vervalt. Hierdoor kan met dezelfde mensen meer administratief werk worden verzet. In de nabije toekomst wil DBG tevens digitaal factureren en slechts rijden met de digitale begeleidingsbrief.

Het nieuwe automatiseringssysteem zal eind februari 2016 geïmplementeerd zijn.