Aanleggen grondwal voor plaatsing van zonnepanelen als eerste stap naar een energieneutraal Oostwold

Energie Coöperatie Oostwold (ECO), een groep bewoners van het dorp Oostwold (gemeente Leek), heeft het initiatief genomen voor de aanleg van een revolutionaire geluidswerende ‘zonnewal’ langs de A7. Met de aanleg van de zonnewal, die een aanzienlijke geluidreductie geeft, is het dorp gelijk geheel elektrisch energievoorzienend dankzij de 9.000 m2 zonnepanelen die er op geplaatst zullen worden. Daarnaast zal de wal door middel van een wandel-, fiets- en ruiterpad ook recreatieve functies vervullen. Dit maakt Zonnewal Oostwold een unieke combinatie tussen geluidsreductie, energieproductie, recreatie en ecologisch waardevol landschap.

DBG bouw- en reststoffen gaat ECO ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van de wal. Maar voordat de eerste m3 grond gebracht kan worden zullen nog vele aspecten nader onderzocht worden om te komen tot een optimaal ontwerp. Samen met Enviso Ingenieursbureau gaan DBG en ECO de komende tijd de plannen nader uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, organisaties en instanties, waaronder de provincie en gemeente. Samen met hen en ECO verwachten we in het komende half jaar te komen tot een definitief ontwerp.

Een initiatief uit een energiek dorp dat past in een duurzame en maatschappelijke visie die ook DBG bouw- en reststoffen ondersteunt!

Voor meer informatie m.b.t. de zonnewal verwijzen wij u naar de website www.zonnewal-oostwold.com