Certificaten

Kwaliteit is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering van DBG bouw- en reststoffen. Onze certificeringen zijn daarvan een zichtbaar resultaat. Agenschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft op basis van onze certificaten besloten DBG bouw- en reststoffen de status van ‘Erkende Instelling’ te verstrekken. Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

ISO 14001:2004

Een belangrijk streven is om onze milieuprestaties continu te verbeteren. Het milieumanagementsysteem dat wij gebruiken is door KIWA gecertificeerd (ISO 14001:2004).
Meer informatie >

ISO 9001:2008

Wij beschikken over een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem (ISO 9001:2008).
Meer informatie >

VCA**

Wij beschikken over een gecertificeerd VGM-beheerssysteem (VCA**).
Meer informatie >

BRL 7500

Het procescertificaat specifiek voor onze werkzaamheden: ‘het procesmatig reinigen van grond en baggerspecie’.
Meer informatie >

BRL 9335

Het productcertificaat specifiek voor onze werkzaamheden: “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit’.
Meer informatie >