BRL 7500

DBG bouw- en reststoffen heeft uit handen van KIWA het certificaat BRL 7500 ontvangen. De beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 is van toepassing op het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

KIWA, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde certificering, heeft dit uit onderzoek geconcludeerd en het procescertificaat aan DBG bouw- en reststoffen toegekend.

Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk certificaat: Certificaat BRL SIKB 7500 DBG Bouw- en Reststoffen