BRL 9335

DBG bouw- en reststoffen heeft uit handen van KIWA het productcertificaat BRL 9335 “Grond” ontvangen. Dit certificaat heeft betrekking op het protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk certificaat: Certificaat BRL 9335 DBG bouw- en reststoffen