ISO 14001

ISO 14001 specificeert de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. DBG bouw- en reststoffen heeft een duidelijk inzicht van de milieuaspecten als gevolg van haar activiteiten. Door de milieuaspecten duidelijk in kaart te brengen is DBG bouw- en reststoffen in staat deze aspecten te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk certificaat: Certificaat ISO 14001 DBG bouw- en reststoffen