Locaties

Verwerkingslocaties

In Nederland beschikken wij over twee vaste locaties voor ontvangst en bewerking van (verontreinigde) grond:

Op deze locaties verwerken wij onder andere asbesthoudende grond, baggerspecie, veegzand, verontreinigd dakgrind, verontreinigde granulaten en steenachtige materialen. Daarnaast leveren wij vanuit deze locaties gereinigd zand en hergebruiksgrond. Kijk op de locatiepagina’s voor een compleet overzicht van producten die wij per locatie kunnen accepteren.

Hergebruikslocaties

Onze locaties in Eext en Grolloo zijn hergebruikslocaties (Grootschalige Bodemtoepassingen) voor acceptatie en toepassing van grond en baggerspecie (slib).

Voor de Aanleg Landschapswal Eext is in totaal circa 70.000 m³ grond nodig met de kwaliteitseisen voor maximaal Industrie en toepassing GBT. In Grolloo beschikken wij over een locatie voor de ontvangst en verwerking van AW-grond (schoon), wonen grond en baggerspecie klasse A.

Grondbanken

Naast bovengenoemde locaties beschikken wij over twee locaties waar wij een  grondbank beheren.

Op deze locaties kunnen wij ongekeurde schone (AW) grond accepteren en gekeurde (AP04) schone grond leveren. Ook hier voeren wij onder onze BRL 9335-1 erkenning het gehele proces uit van acceptatie tot en met hergebruik: acceptatie, registratie, inname, tussentijdse interne milieukeuringen, samenvoegen, beheer opslagplaats, eindkeuring, toetsing, het bestemmingsadvies tot als laatste het transport van de grond tot de eindbestemming waar de grond wordt toegepast. Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk ook onze Folder DBG bouw- en reststoffen 2017