Grolloo (Drenthe)

Tienmaatsweg
Grolloo

Op onze locatie in Grolloo accepteren wij de volgende producten:

  • Achterwaarden grond (AW-grond) / Schone grond
  • Wonen grond
  • Klasse A baggerspecie
  • Bentoniet
  • Boorcuttings

In opdracht van Staatsbosbeheer verzorgen wij de acceptatie en verwerking van grond en baggerspecie voor de herinrichting en verondieping van de voormalige zandwinplas ‘De Moere’ te Grolloo. Het uitgangspunt is dat de zandwinplas wordt gedempt en een nieuwe extensieve recreatieve inrichting krijgt. Het accent ligt op een ecologische en recreatieve invulling van de locatie in relatie tot het omliggende landschap. Om dit te realiseren is nog circa 750.000 m³ grond en baggerspecie nodig.

Luchtfoto Grolloo