Groningen (Groningen)

Flensburgweg 9
9723 TN GRONINGEN

Op onze locatie in Groningen accepteren wij de volgende producten:

 • Achterwaarden grond (AW-grond)
 • Asbesthoudend puin
 • Asbesthoudende grond
 • Asbesthoudende verhardingsmaterialen
 • Asfalt
 • Baggerspecie (Ingedroogde)
 • Bentoniet
 • Bestratingsmaterialen
 • Biologisch reinigbare grond
 • Boorcuttings
 • Boorspoelingen
 • Bouw- en sloopafval
 • Extractief reinigbare grond
 • Groenafval
 • Grond verontreinigd met minerale olie
 • Industriegrond
 • Kolkenslib
 • Niet toepasbare grond (NT-grond)
 • Puin
 • Schone grond
 • Spoorwegballast
 • Teerhoudend asfalt granulaat (TAG)
 • Veegvuil
 • Verontreinigd puin
 • Verontreinigde verhardingsmaterialen
 • Wonen grond
 • Zeefresidu