Producten

Op onze locaties in Friesland, Groningen en Drenthe heeft DBG bouw- en reststoffen de benodigde vergunningen en certificaten om industriegrond te accepteren en verwerken. Toepassing van industriegrond is mogelijk in bijvoorbeeld geluidswallen, ophogingen en verondiepingen van voormalige zandwinplassen, waaronder onze locatie te Grolloo. Bij de verwerking en toepassing wordt de wet- en regelgeving zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit in acht genomen.

Naast het verwerken van grond heeft DBG bouw- en reststofffen diverse mogelijkheden om (verontreinigde) afvalstoffen op te waarderen of te reinigen tot herbruikbare bouwstoffen zoals zandvervangers en verhardingsmaterialen.

 

Meer informatie: