Projecten

Onderstaand een aantal projecten om u een beeld te geven van onze werkzaamheden op het gebied van reiniging en verwerking van afvalstromen.

Aanleg Landschapswal Eext

Voor de Aanleg Landschapswal Eext is in totaal circa 70.000 m³ grond nodig met de kwaliteitseisen voor maximaal Industrie en toepassing GBT (Grootschalige Bodem Toepassing). Lees verder >>

De Moere ‘Natuurontwikkeling door verondieping’

DBG bouw- en reststoffen verzorgt, in opdracht van Staatsbosbeheer, de acceptatie en verwerking van grond en baggerspecie voor de herinrichting en verondieping van de voormalige zandwinplas ‘De Moere’ te Grolloo. Lees verder >>