Aanleg Landschapswal Eext

In opdracht van Landgoed Heidehof realiseert DBG bouw- en reststoffen een landschapswal ten behoeve van boscompensatie (met betrekking tot de verbreding van de N33) en de uitbreiding van natuurbegraafplaats ‘Hillig Meer’. De doelstelling voor de aanleg van deze wal is de  natuurbegraafplaats meer beschutting te geven en (visuele) rust te genereren.

Voor de Aanleg Landschapswal Eext is in totaal circa 70.000 m³ grond nodig met de kwaliteitseisen voor maximaal Industrie en toepassing GBT (Grootschalige Bodem Toepassing). Wij kunnen op deze locatie, middels onze BRL 9335-1 erkenning, partijen grond direct ontvangen (zonder meldtermijn), tijdelijk opslaan en inkeuren (AP04) nabij de toepassingslocatie.

Het transport van de grond naar onze locaties kunnen wij voor u afstemmen.