Aanleg Oeverzwaluwwand bij De Grote Moere te Grolloo

DBG is een aantal jaren gevorderd met het herinrichten van de voormalige zandwinlocatie De Moere te Grolloo. De herinrichting betekent een wijziging van de bestaande aanwezige flora en fauna. Bij de herinrichting wordt hiermee rekening gehouden.

DBG_Oeverzwaluwwand_De Moere

Binnen het bestaande gebied is een kleine wand voor oeverzwaluwen aanwezig; door vordering van de herinrichting is deze wand komen te vervallen. DBG heeft in overleg en in nauwe samenwerking met de betrokken instanties (Staatsbosbeheer, Het Drents Landschap, Natuurmonumenten) een nieuwe oeverzwaluwwand aangelegd.

De mens kan een ‘natuurlijke’ oeverwand aanleggen: stort een flinke berg zand/leem en maak een steile wand, stel die de zwaluwen ter beschikking. Het is van belang dat elk jaar voor de oeverzwaluwen terugkeren uit Afrika de wand wordt gecontroleerd/onderhouden.

De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt: chocolade bruin van boven, wit van onder met over de borst een bruine band. De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, raspend geluid. Net als de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de oeverzwaluw in Afrika. Ook de oeverzwaluw is een koloniebroeder.

DBG_Oeverzwaluw_Riparia-th

Zijn broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:

  1. Er moet een kale, zanderige of leemachtige steile wand zijn, waarin ze met hun pootjes hun nestholte uitgraven.
  2. Er moeten veel insecten rondvliegen.

Veel van de oorspronkelijke rivier- en beekoevers waren hét terrein voor oeverzwaluwen. Door menselijk ingrijpen zijn veel van die oevers verloren gegaan.

De nestgangen zijn 60 – 90 cm diep en eindigen in de nestkamer die bekleed wordt met veertjes en plantendeeltjes. Er worden 4 à 5 witte eitjes gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. Na 12 – 16 dagen worden de jongen geboren. Naarmate ze ouder worden komen ze de ouders tegemoet in de nestpijp om eten te bedelen. Vliegende insecten die boven rivieren, poelen en ondiepe meren vliegen vormen de hoofdmaaltijd. De Moere is een perfect gebied voor de oeverzwaluw; in de toekomstige inrichting is hier rekening mee gehouden.