Aanleg van een Belvedère in EextBord natuurbegraafplaats Belvedère Eext

Een bijzonder project dat in 2014 is gestart betreft de aanleg van een Belvedère in Eext (provincie Drenthe). Dit werk voeren we uit voor Landgoed Heidehof; een landgoed bestaande uit vele tientallen hectares grond. Een groot gedeelte van het terrein is ingericht als (natuur)begraafplaats. Voor verdere invulling van het terrein is een Belvedère bedacht; zijnde een berg grond met als doel, vanuit de historie, een uitkijkpost. De Belvedère krijgt een hoogte van 8,5 m en een vulling van 7.500 m3 Industriegrond.

Middels een wandelpad, kronkelend aangelegd, kan de top worden bereikt. Op de top wordt een museumstuk van het Drents museum geplaatst; een houten stellage bestaande uit 3 planken (schuilplaats). DBG bouw- en reststoffen heeft samen met Enviso Ingenieursbureau het vergunningtraject verzorgd voor het landgoed Heidehof. De grond wordt zowel uit eigen projecten als wel van derden aangevoerd.

Belvedère Eext