Afvoer baggerspecie Sontbrug te Groningen

DBG bouw- en reststoffen heeft in de periode april-mei 2015 de afvoer en verwerking verzorgd van circa 16.500 ton verontreinigde baggerspecie. De partij is vrijkomen bij baggerwerkzaamheden ter plaatse van het Winschoterdiep tussen de Zweedse en Finse haven nabij de Stockholmstraat te Groningen.

Het baggerwerk werd uitgevoerd ter realisatie van een wachtplaats voor schepen voor de nieuw aan te leggen Sontbrug tussen de Euvelgunnerweg en de Sontweg in Groningen. Na aanvraag en goedkeuring van een baggerspecieverklaring is het verontreinigde materiaal afgevoerd voor stort naar Ecopark De Wierde te Heerenveen.

Sontbrug Groningen