Uitbreiding locatie Groningen

Er gebeurt veel op onze locatie in Groningen: de aanvoer, bewerking en afvoer van verontreinigde grond en verhardingsmateriaal gaat voortvarend. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, is de locatie in Groningen in de periode juli/augustus 2016 uitgebreid met maar liefst 7.000 vierkante meter.

De ondergrond van de uitbreiding is opgebouwd uit een funderingslaag van immobilisaat afgedekt met asfalt. Conform wet- en regelgeving is de vloer voorzien van een vloeistof-dicht-verklaring. De uitbreiding van deze locatie geeft de mogelijkheid om een breder scala aan afvalstoffen te accepteren en te bewerken. Hierbij valt te denken aan bouw- en sloopafval, straalgrit, ZOAB-slib en composteerbaar afval. Door de uitbreiding kan er tevens veegvuil en riool- en kolkenslib verwerkt worden. Voor de acceptatie en bewerking van de diverse afvalstromen is de vergunning herzien.

De locatie in Groningen is bereikbaar op telefoonnummer (050) 31 22 555. Henk Jan Fokkens coördineert namens DBG bouw- en reststoffen de acceptatie van afvalstoffen.

DBG - uitbreiding locatie Groningen

DBG – uitbreiding locatie Groningen