Winsum – berging trein

In het weekend van 20 en 21 november jl. heeft DBG bouw- en reststoffen de coördinatie verzorgd voor saneringswerkzaamheden welke vanaf zaterdagmiddag tot en met zondagochtend ter plaatse van het treinspoor te Winsum zijn uitgevoerd. Dit is uitgevoerd in opdracht van Wenau Transport & Cleaning.

Als gevolg van een treinongeval is door lekkage het spoorballast en omliggende grond verontreinigd met diesel.

DBG bouw- en reststoffen heeft in nauwe samenwerking met Van der Wiel Transport, Van der Wiel Infra & Milieu en Enviso Ingenieursbureau de werkzaamheden verricht. Een goed praktijkvoorbeeld van onze synergie voor totaalontzorging op milieugebied, wat weer resulteerde in complimenten van alle betrokken instanties.

dbg-bouw-en-reststoffen-treinongeval-winsum dbg-bouw-en-reststoffen-winsum